درمان دیرانزالی یا عدم انزال در مردان در اثر اختلالات فیزیویوژیک

دیرانزالی که گاهی با نام اختلال انزال نیز شناخته می‌شود به وضعیتی گفته می‌شود که در آن، مدت زمان بین تحریک جنسی مرد تا زمان رسیدن به اوج لذت جنسی و انزال او بسیار طولانی می‌شود. برخی از افراد مبتلا به دیرانزالی ، حتی ممکن است نتوانند انزال داشته باشند. دیرانزالی می تواند موقت یا […]...